Styrelseinformation

Samtliga företag inom Svenbo - AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB - har som kommunägda företag en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsen är densamma för de tre företagen.

Ordinarie ledamöter, perioden 2015-2018
Hans-Göran Karlsson (M), Ordförande
Lisbeth Jacobsson (S), Vice ordförande
Jan Axell (S)
Eva Johansson (C) 
Peter Kobbe (L)