Styrelseinformation

Samtliga företag inom Svenbo - AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB - har som kommunägda företag en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsen är densamma för de tre företagen.

Ordinarie ledamöter, perioden 2015-2018
Sven Liljegren (S), Ordförande
Hans-Göran Karlsson (M), Vice ordförande
Jan Axell (S)
Eva Johansson (C) 
Lennart Eriksson (LBPO)