Styrelseinformation

Samtliga företag inom Svenbo - AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB - har som kommunägda företag en politiskt sammansatt styrelse.
Styrelsens sammansättning är till stora delar densamma för de tre företagen.

Ordinarie ledamöter, perioden 2019-2022
AB Svenljunga Bostäder
Sven Liljegren (S), Ordförande
Jonas Alm (M), Vice ordförande
Per Olof Ekelund (M)
Marcus Bylander (C) 
Peter Olofsson (SD)
Svenljunga Verksamhetslokaler AB
Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Jonas Alm (M)
Marcus Bylander (C) 
Lars-Åke Engström (SD)
Svenljunga Industrifastigheter AB
Sven Liljegren (S), Ordförande
Per Olof Ekelund (M), Vice ordförande
Jonas Alm (M)
Marcus Bylander (C) 
Christer Schönander (SD)