Kontakt

Ansvarig för upphandlingar

Johnny Verkander
Telefon: 0325-61 90 86
E-post: johnny.verkander@svenbo.com