Blankett - Standardhöjning

Om du önskar en standardhöjning i din lägenhet ska du alltid kontakta kontoret för överenskommelse.

 

Här kan du hämta dokumentet om godkännande av standardhöjning.